Home ➔          About Dementia ➔

ng Demensya / Pag Uulyanin/
o Alzheimer’s Disease Dementia

1.
Mahinang memorya o Pagkamakakalimutin.
2.
Hirap sa pagpaplano o paghahanap ng solusyon sa problema.
3.
Hirap gawin at tapusin ang mga nakasanayang gawain.
4.
Pagkalito sa petsa, lugar o pangalan.
5.
Hirap tumantya ng distansya, lugar, lokasyon. (Visuospatial)
6.
Hirap sa komunikasyon.
7.
Pagkawala ng mga gamit.
8.
Maling mga desisyon.
9.
Pag-iwas sa trabaho, libangan o aktibidad
Previous
Next
1. Mahinang memorya o Pagkamakakalimutin.
2. Hirap sa pagpaplano o paghahanap ng solusyon sa problema.
3. Hirap gawin at tapusin ang mga nakasanayang gawain.
4. Pagkalito sa petsa, lugar o pangalan.
5. Hirap tumantya ng distansya, lugar, lokasyon.(Visuospatial)
6. Hirap sa komunikasyon.
7. Pagkawala ng mga gamit.
8. Maling mga desisyon.
9. Pag-iwas sa trabaho, libangan o aktibidad.
10. Pagbabago sa Kalooban (Mood) at Pag-uugali.