Scroll Down For More

10 Palatandaan ng Dementia

1. Mahinang memorya o Pagkamakakalimutin.
2. Hirap sa pagpaplano o paghahanap ng solusyon sa problema.
3. Hirap gawin at tapusin ang mga nakasanayang gawain.
4. Pagkalito sa petsa, lugar o pangalan.
5. Hirap tumantya ng distansya, lugar, lokasyon.(Visuospatial)
6. Hirap sa komunikasyon.
7. Pagkawala ng mga gamit.
8. Maling mga desisyon.
9. Pag-iwas sa trabaho, libangan o aktibidad.
10. Pagbabago sa Kalooban (Mood) at Pag-uugali.
Previous slide
Next slide

10 Palatandaan ng Dementia

1. Mahinang memorya o Pagkamakakalimutin.

2. Hirap sa pagpaplano o paghahanap ng solusyon sa problema.

3. Hirap gawin at tapusin ang mga nakasanayang gawain.

4. Pagkalito sa petsa, lugar o pangalan.

5. Hirap tumantya ng distansya, lugar, lokasyon.(Visuospatial)

6. Hirap sa komunikasyon.

7. Pagkawala ng mga gamit.

8. Maling mga desisyon.

9. Pag-iwas sa trabaho, libangan o aktibidad.

10. Pagbabago sa Kalooban (Mood) at Pag-uugali.